JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Виждаш само това, което разпознаваш

Жените, които са травматизирани вследствие упражнено насилие страдат от разнообразни симптоми. Поради тези симптоми, по-ранни или по-късно проявяващи се, те се обръщат за помощ. Така те биха отишли при общо-практикуващия си лекар, за да облекчи техните физически симптоми, или биха се обърнали към служби за психологическо консултиране, за да преодолеят проблеми, свързани с ежедневието им или с грижата за децата им. В повечето от случаите интервенциите са правилни и те получават съвети за конкретните си проблеми. Все още има и редки случаи, при които травматизираните лица се държат объркващо и дори специалисти с повишено внимание в сферата не ги отчитат и се оттеглят. Обикновено това са недоизяснени случаи и те остават неидентифицирани. Има и такива професионалисти, които не са добре запознати както с насилието, базирано на полови различия, така и с последиците от такова насилие. Те не са достатъчно информирани за посттравматичното стресово разстройство при жените, вследствие на преживяно насилие.

 

Европейската мрежа за травмата възнамерява да разпространява точно такова знание по тези въпроси. Тя се стреми да подпомогне всички професионални кръгове в здравеопазването и социалната сфера в разпознаването на алармиращите сигнали. Факт е, че пострадалите от насилие и травматизираните лица имат сериозни проблеми, преживявайки индивидуално насилието, което е свързано с тяхното желание и отвореност да се обърнат към доктор или социален работник, като първа стъпка. За да се случи това, съответните специалисти трябва да са способни да разпознават сигналите и да умеят да подходят и интервенират правилно.

 

Обучителната програма, която е развита от инициаторите на Европейската мрежа за травмата е сбита и предлага на практикуващите специалисти едно познание за посттравматичното стресово разстройство, като последица от преживяно насилие. Не е необходимо те да са тесни специалисти по ПТСР, а е достатъчно да предприемат мерки към пострадалите жени. Но само едно „тренирано око” би разпознало причината, която е генерирала симптомите.

 

Обучителните материали са преведени и са достъпни на всички езици в Европейския съюз. Те са преминали успешно тест и са оценени за тяхната ефективност с дълготраен ефект от инициаторите на мрежата. Днес, тези материали се използват в 26 страни-членки на ЕС.

 

Научете повече за историата на обучителната програма