JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
PTSD kui vägivallakogemuse tagajärg

Posttraumaatiline stresshäire (PTSD) on normaalse inimese reaktsioon ebanormaalsele olukorrale. Äärmuslik risk või ilmselgelt eluohtlik olukord võib viia iga inimese meeleheitele. Ainus, mis eristab inimest, kellel kujuneb välja PTSD, inimesest, kellel seda välja ei kujune, on tema suutlikkus kogetud trauma enda jaoks läbi töötada ja sellest üle saada. Uurimused on näidanud, et umbes 1/3 Euroopa populatsioonist on vähemalt korra elus kogenud mõnda traumeerivat olukorda, mis võiks potentsiaalselt põhjustada PTSD tekkimise. Samas aga ei kujune sugugi kõigil nendel inimestel välja sümptomite kompleks, mis vajaks omaette ravi. Hetkel arvatakse, et ravi vajavad sümptomid tekivad 20-30% juhtudest. Teatud asjaolud suurendavad PTSD väljakujunemise riski – näiteks kui inimene ei saa kohe pärast traumeerivat juhtumit toetust ja abi, kui ohvri füüsiline seisund on halb, kui sotsiaalne keskkond on ohvrile ebasoodus või kui tegemist on korduva traumaga.

Seksualiseeritud vägivalda (s.o vägistamist, prostitutsioonile sundimist, lähisuhtevägivalda jms) kogenud isikutel – eriti naistel ja lastel – esineb PTSD sümptomeid eriti sageli, kuna niisugustel juhtudel on korraga esindatud suur hulk riskifaktoreid. Mitmete uurimuste põhjal ilmnevad kuni 80% lähisuhtevägivalla ohvritest PTSD sümptomid.