JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Posttraumaatilise stresshäire definitsioon

Käesolev PTSD definitsioon on pärit Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni poolt välja antud psüühikahäirete diagnostika ja statistika juhendist (DSM-IV). Seda klassifikatsioonisüsteemi kasutatakse jätkuvalt praktiliselt kõikjal maailmas (vaatamata mõningasele kriitikale, mis sellele on osaks saanud).

PTSD-d eristab mitmetest teistest psüühikahäiretest asjaolu, et selle puhul on võimalik rääkida konkreetsest seda vallandavast põhjusest – nimelt traumakogemusest.

Järgnevalt on ära toodud PTSD kriteeriumid vastavalt juhendile DSM-IV (309.81):

A. Isik on kogenud mingit traumeerivat olukorda, millega kaasnesid mõlemad alltoodud asjaolud:
(1) isik koges ise, nägi pealt või puutus muul moel kokku olukorraga või olukordadega, milles keegi sai surma, sattus surmaohtu või sai tõsiselt vigastada või ilmnes tõsine oht antud isiku või teiste isikute füüsilisele terviklikkusele, (2) isik tundis antud olukorrale reageerides tugevat hirmu, abitust või õudust.

B. Traumeerivat olukorda elatakse korduvalt uuesti läbi ühel (või mitmel) järgnevatest viisidest:
(1) juhtunu korduvad pealetükkivad meenumised näiteks kujutluspiltide, mõtete või tajumuste näol.
(2) korduvad temaatilised rusuvad unenäod.
(3) isik käitub või tunneb nii, nagu elaks ta juhtunut uuesti läbi (sh uuesti samas olukorras viibimise tunne, illusioonid, hallutsinatsioonid ja ootamatud dissotsiatiivsed mälupildid, sealhulgas need, mis tekivad ärkamishetkel või mingi narkootilise aine mõju all olles).
(4) tugeva psüühilise stressi avaldumine kokkupuutel traumeerivat olukorda meenutavate või sümboliseerivate (kas mõttena või mingi objekti kujul avalduvate) vihjetega.
(5) füsioloogiline reaktsioon kokkupuutele kas mõttena või mingi objekti kujul avalduvate vihjetega, mis meenutavad või sümboliseerivat traumeerivat olukorda.

C. Järjepidev traumaga seostuvate ärritajate vältimine ja üldise reaktsioonivõime tuimenemine (mida enne traumat ei esinenud), millele viitavad vähemalt kolm (või enam) punkti järgnevast loetelust:
(1) püüe vältida traumaga seostuvaid mõtteid, tundeid või jutuajamisi
(2) püüe vältida tegevusi, kohti või inimesi, mis/kes kutsuvad esile traumaga seotud mälestusi
(3) suutmatus meenutada mingit olulist trauma aspekti
(4) märkimisväärselt vähenenud huvi vajalike tegevuste või nendes osalemise vastu
(5) teistest inimestest eemaloleku või eraldioleku tunne
(6) piiratud tundevõime (nt suutmatus tunda armastavaid tundeid)
(7) tunne, et tulevik on piiratud (nt inimesel kaob visioon, et ta teeb oma elus karjääri, abiellub, saab lapsi või elab kõrge vanaduseni)

D. Järjepideva kõrgenenud ärritatavuse sümptomid (mida enne traumat ei esinenud), millele viitavad kaks (või enam) punkti järgnevast loetelust:
(1) uinumisraskused või häiritud uni
(2) ärrituvus või vihapursked
(3) keskendumisraskused
(4) pidev valvelolek
(5) liialdatud ehmumisreaktsioon

E. Häire (kriteeriumite B, C ja D all toodud sümptomite) kestus on üle ühe kuu.

F. Häire põhjustab kliinilises mõttes märkimisväärset rusutust või probleeme sotsiaalse, tööalase või muid olulisi valdkondi puudutava toimetulekuga.