JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Miks just selline võrgustik?

Posttraumaatilise stresshäire (PTSD) seost naistevastase vägivallaga pole paljudes Euroopa riikides veel kuigivõrd teadvustatud. Olemasolevad PTSD ja trauma tagajärgedega tegelevad uurimisrühmad ja koostöövõrgustikud on pigem keskendunud muudele aspektidele: sõjatrauma, suurõnnetuste, looduskatastroofide ja terrorirünnakute ohvritele. Samas kogevad iga päev tuhanded naised Euroopas lähisuhtevägivalda, kuid nad ei saa ühiskonna piiratud teadlikkuse tõttu alati asjakohast abi.

Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku liikmesorganisatsioonid asusid juba 2003. aastal läbi viima rahvusvahelisi projekte vägivallaohvritele pakutavate abivõimaluste parandamiseks. Neid projekte rahastas põhiosas Euroopa Komisjoni Daphne programm(Link: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm ), sama programm toetab ka Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku tööd.   

Varasemate projektide käigus saadud kogemuste põhjal tekkis idee ühtse koostöövõrgustiku loomiseks. Selleks, et tekiks arusaamine, et naistevastane vägivald puudutab mitte ainult üksikuid konkreetseid ohvreid ja vägivallatsejaid, vaid et tegemist on kogu Euroopa ühiskondliku reaalsusega, on vaja üldist hoiakute muutumist ühiskonnas. Niisuguse teadlikkuse tekkimiseks on vajalik vägivallaohvreid abistavate asutuste, uurimisringkondade ja poliitikute vaheline koostöö nii riiklikul kui üle-euroopalisel tasandil.