JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Riska faktori

Aptuveni 1/3 no visiem cilvēkiem kādā savas dzīves posmā piedzīvo smagu psihotraumējošu notikumu vai situāciju, piemēram, postošu dabas katastrofu. Seksuālās vardarbības upuri īpaši bieži sirgst ar pēctraumas stresa sindromu. Acīm redzot viņu gadījumos apvienojas daudzi riska faktori. Vairākos pētījumos tiek pieņemts, ka līdz pat 80 procentiem upuru attīstās pēctraumas simptomi.  Iemesli  ir dažādi:

•    Trauma notikusi citu  cilvēku darbības rezultātā, nevis dabas katastrofas dēļ;

•    Nereti upuris pazīst pāridarītāju. Bieži viņš ir daļa no upura sociālās vides, piemēram, partneris vai tēvs;

•    Nav tādas sociālās vides, uz kuru upuris  varētu paļauties. No vienas puses tas ir saistīts ar faktu, ka šī tēma joprojām ir tabu. No otras puses – it īpaši gadījumos, kad pāridarījums notiek bērnībā, varmāka nopietni iebiedē upuri, lai tā ciestu klusu;

•    Vardarbība notiek ilgākā laika posmā. It īpaši vardarbības ģimenē gadījumos, parasti tas nav tikai viens vardarbības  akts;

•    Ja upuris  traumējošā notikuma laikā piedzīvo pilnīgu bezpalīdzības stāvokli;

•    Ja upurim piemīt zems pašvērtējums.