JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Daži fakti par vardarbību un PTSS

Uz dzimumu balstīta vardarbība un sieviešu seksuāla izmantošana diemžēl ir plaši izplatīta  realitāte. Sievietes ir galvenie upuri. Kopš 1997. gada Eiropas Komisija ar  Daphnes programmu uzsāka finansēt noteiktas darbības, kas vērstas uz vardarbības pret sievietēm un bērniem apkarošanu un riska grupu aizsardzību. Projekti, no kuriem izveidojās šis  sadarbības tīkls, atbilst programmas mērķiem. ES ir atbalstījusi tīkla aktivitātes, lai uzlabotu veselības aprūpes situāciju sievietēm Eiropā, kuras cieš no pēctraumas stresa sindroma pēc pārdzīvotas vardarbības.
Pašreizējā situācija ir tāda, ka saikne starp piedzīvoto vardarbību un PTSS simptomiem veselības un psihosociālās konsultēšanas kontekstā  bieži paliek neatklāta. Tādēļ ārstēšana nereti ir vērsta tikai uz simptomu novēršanu,   nevis  to rašanās  iemesliem. Vardarbība, kura ir par iemeslu  simptomiem,  bieži netiek atpazīta, un sievietes nesaņem nekādu atbalstu, lai izbeigtu vardarbību  vai  tiktu galā ar tās radītajām sekām.
Iemesli šādai vardarbības  neievērošanai veselības un sociālo  pakalpojumu sniedzēju,  policistu un juristu  vidū, ir joprojām eksistējošie tabu  par šo tēmu, bezpalīdzības sajūta, zināšanu trūkums par to, kā runāt ar šādām sievietēm, kā arī informācijas trūkums par klīnisko ainu un iespējām nosūtīt pāc palīdzības. Un šīs problēmas pastāv visā Eiropā.
Tomēr pastāv atšķirības Eiropas kontekstā. No vienas puses , jūtīgums un politiskā  noteiktība ar kādu sieviešu tiesības tiek aizstāvētas un nodrošinātas, spēlē nozīmīgu lomu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas, vai tiek vākta  statistika un veikti pētījumi šajā jomā, kādi ir piedāvātie atbalsta pakalpojumi, norāda uz to, cik nopietni soļi nacionālajā līmenī  tiek sperti, lai risinātu vardarbības pret sievieti problēmu un nodrošinātu  adekvātu garīgās veselības aprūpi un konsekventu  upuru interešu aizstāvību.
Papildus minētajam, nacionālo veselība sistēmu struktūras ir ļoti atšķirīgas, piemēram, ar to, cik iedzīvotājiem procentuāli ir veselības apdrošināšanas polises, kādi ir pakalpojumi, kas tiek segti ar sabiedrisko  apdrošināšanu, slimnīcu blīvums uz iedzīvotāju skaitu, ārstu prakses un organizācijas, kas sniedz psihologu konsultācijas. Dalībvalstu ekonomiskā kapacitāte ietekmē palīdzības iespēju pieejamību. Ambulatori pieejamo psihotraumas terapijas vietu skaits ir neliels , un daudzās valstīs ambulatori  ir pieejama tikai privātā  psihoterapija.