JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
De ce să creezi o astfel de reţea?

Tulburarea de stres post-traumatc (TSPT), ca şi o consecinţă a violenţei sexuale, este încă considerată o problemă de interes scăzut în multe ţări europene. Chiar şi grupurile de cercetare europene existente investighează implicaţiile traumei şi TSPT,  dar cea mai mare parte se axează pe alte aspecte. Interesele grupurilor de cercetare sunt în principal victimele traumelor rezultate în urma unor experienţe traumatizante: război, accidente, catastrofe naturale.  În mijlocul societăţii noastre, foarte puţină atenţie este acordată violenţei împotriva femeii - care reprezintă o încălcare pe scară largă a drepturilor omului. Un alt efect al tratării acestei problematici ca pe un tabu este şi situaţia neadecvată prin care se acordă asistenţă femeilor afectate din Europa.

Organizaţiile care au iniţiat Reţeaua Europeană pentru studiul Traumei au început din 2003 să desfăşoare proiecte naţionale în vederea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă oferite femeilor traumatizate în urma violenţei. Aceste proiecte au fost finanţate de Comisia Europeană. Combaterea violenţei bazate pe gen este o sarcină pe care trebuie să şi-o asume atât statele membre cât şi UE, ca şi entitate, prin acţiunile care se întreprind. Printre alte eforturi, iniţiativa Uniunii Europene - Daphne (Daphne Link-site) a fost creată cu acest scop şi asigură finanţarea  pentru Reţeaua Europenană pentru studiul Traumei. În urma experienţei acumulate, în cursul acestor proiecte, a apărut ideea înfiinţării acestei reţele.

Este necesară o schimbare europeană de politici şi atitudini pentru a putea afirma că violenţa împotriva femeii nu se limitează doar la afectarea individuală a victimei sau al agresorului;  aceasta este o realitate socială  care dăunează sănătăţii femeii. Schimbările sunt importante atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Se impune o colaborare intensă între toţi profesioniştii care vin în contact direct cu femeile afectate de violenţă, cercurile de cercetare şi forurile politice de decizie.


Citiţi mai multe despre proiectele europene pe această temă TSPT  - ca şi consecinţă a violenţei sexuale împotriva femeii >>>>