JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Istoria Reţelei Europene pentru studiul Traumei

Structura Reţelei Europene pentru studiul Traumei

Reţeaua Europeană pentru studiul Traumei este formată în cea mai mare parte din femei din sfera non-guvernamentală care activează în domeniul combaterii violenţei împotriva femeii şi copiilor. Dincolo de aceasta, programele anumitor membri se axează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale. Reţeaua este strâns legată de Reţeaua Europeană WAVE - Women Against Violence Europe, dar accentul reţelei este axat, în mod special, pe problematica femeilor care au suferit un eveniment traumatizant survenit în urma unui act de violenţă.

Membri fondatori au fost parteneri în diferite proiecte ale UE, între 2004 şi 2010 (vezi Istoric); aceştia îndeplinesc funcţia de puncte focale în ţările de origine - membre  ale UE.

În prezent, această asociere este informală. Reţea nu are niciun statut, niciun management. Este deschisă şi pentru alţi membri din ţările membre UE. Oricine doreşte să se alăture trebuie să intre în contact cu organizaţia naţională de contact.

Istoria Reţelei Europene pentru studiul Traumei

Bazele Reţelei au fost concepute pe parcursul a cinci proiecte Daphne, la care au luat parte organizaţiile partenere din 28 de ţări şi regiuni membre ale UE. Coordonatorul acestor proiecte, fiecare cu o durată de un an, implementate între 2003 şi 2009, a fost Centrul de Consiliere pentru Femei din Goettingen, Germania. Toate aceste proiecte au avut ca scop: oferirea de  informaţii cu privire la consecinţele asupra sănătăţii a violenţei trăite în rândul femeilor şi fetelor, în special cu privire la tulburarea de stres post-traumatic (TSPT). În acest sens, au fost elaborate şi diseminate la nivel european materiale de formare audiovizuale. Asistaţi de aceste materiale, toţi partenerii de proiect au organizat sesiuni de formare profesională în ţările lor pentru grupuri-ţintă, cum ar fi: lucrători în domeniul serviciilor psiho-sociale, educaţionale şi medicale, precum şi pentru reprezentanţi politici, asociaţii, justiţie şi poliţie.

Management-ul de PR ale proiectelor au contribuit la creşterea conştientizării în rândul opiniei publice cu privire la consecinţele asupra sănătăţii a violenţei bazate pe gen. Aceste măsuri au contribuit la îmbunătăţirea calităţii sistemului sanitar naţional- cu accent pe fetele şi femeile afectate de violenţă. Proiectele individuale finanţate de către Comisia Europeană, ca parte a programului DAPHNE au fost:

HelpTheHelper - Consecinţele violenţei asupra sănătăţii la femei şi fete: identificare, consiliere, raportare. Redactarea materialului de formare şi efectuarea sesiunilor de formare.

Parteneri:

Durată: februarie 2003- ianuarie 2004

Număr Proiect Daphne: DAP/02/177/WY

Acesta a fost proiectul de start: s-a elaborat materialul de instruire, mai multe ateliere de lucru au fost implementate (pre-test).

Join The Net / HelpTheHelper II - Unităţi de formare în Europa privind complexele simptomelor legate de violenţă, evaluarea eficacităţii
Parteneri: IT, EL, DE, FR, FI
Durată: februarie 2004 - ianuarie 2005
Număr Proiect Daphne
: DAP/03/108/WY

Join The Net II - Diseminarea materialelor privind instruirea şi formarea în legătură cu consecinţele asupra sănătăţii - cauzate de violenţa sexuală (TSPT)
Parteneri: DE, EE, AT, PT, DK
Durată: aprilie 2005 - martie 2006
Număr Proiect Daphne
: DAP/2004-2/031/W

Noi Memberi Join The Net (III) - Sesiuni de formare privind simptomele de sănătate cauzate de violenţa sexuală (TSPT)
Partenri: DE, SK, HU, CZ, LU, PL, CY, LT
Durată: aprilie 2007 - martie 2008
Număr Proiect Daphne
: JLS/2006/DAP-1/109/W

Join The Net (IV) - All over Europe. Diseminarea materialelor pentu instuire şi formare privind simpomele de sănătate cauzate de violenţa sexuală (TSPT)
Parteneri:  DE, BE, BG, EL, IE, LV, MT, NL, RO, SI, ES, AT, LU, PL, CY, PT, SK, CZ, LT, EE, HU, FR, IT
Durată: martie 2009 - februarie 2010
Număr Proiect Daphne: JLS/2007/DAP-1/059

Până în prezent, acest proiect reprezintă punctul final al unei cooperări europene de succes: nu numai că a fost posibilă completarea listelor ţărilor membre UE implicate - cu excepţia Suediei, toate ţările în prezent membre au participat. JoinTheNet IV este, de asemenea, punctul de plecare pentru continuarea cooperării între toate organizaţiile implicate în Reţeaua Europeană pentru studiul Traumei de până acum.