JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Informácie a pomoc

Európska sieť pre prácu s traumou neposkytuje svoje vlastné poradenské služby. Môže vám však uľahčiť hľadanie pomoci.

Adresu vašej národnej kontaktnej organizácie nájdete na príslušnej webovej stránke vašej krajiny. Nájdete na nej aj ďalšie informácie o možnostiach pomoci.

Môžete kontaktovať miestnu partnerskú organizáciu tejto siete, ak zažívate, alebo ste zažili násilie a hľadáte pomoc, alebo informácie. Na adrese miestnej partnerskej organizácie tejto siete sa informujte aj o tréningovom programe.

>>>> Kontakt na miestnu partnerskú organizáciu nájdete tu.