JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Zbadáte iba to, čo dokážete rozpoznať

Zbadáte iba to, čo dokážete rozpoznať

U žien, ktoré boli traumatizované násilím sa prejavujú rozličné symptómy. Tieto symptómy ich skôr, alebo ako vo všeobecnosti platí, neskôr prinútia vyhľadať pomoc. A tak sa môžu rozhodnúť ísť k lekárovi v nádeji, že sa zmiernia fyzické symptómy, alebo do psychosociálneho poradenského centra kvôli problémom so zvládaním každodenného života, alebo starostlivosti o deti. Vo väčšine prípadov sa im dostane starostlivosti a poradenstva v súvislosti s ich konkrétnym problémom. Niekedy sa však traumatizovaný človek správa takým nepochopiteľným a znepokojivým spôsobom, že to dokonca vzdajú aj tí a tie, ktorí a ktoré pomáhajú ľuďom s tým najlepším úmyslom.  Zvyčajne však dochádza k tomu, že špecifická príčina ich správania zostáva neobjavená a neidentifikovaná. Pomáhajúce profesie majú príliš málo poznatkov o rodovo podmienenom násilí a o jeho dôsledkoch. Majú málo informácií o posttraumatickej stresovej poruche u žien v dôsledku násilia.

Cieľom Európskej siete pre prácu s traumou je tieto poznatky šíriť. Jej cieľom je zabezpečiť, aby všetky profesijné skupiny, ktoré sú nejakým spôsobom zainteresované na zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ženy rozpoznajú isté signály. Je faktom, že ženy, ktoré sú traumatizované, alebo zažili násilie majú často obrovský problém samé otvoriť svoju skúsenosť s násilím, hoci sú pripravené začať o ňom hovoriť ak lekár/ka, alebo sociálny pracovník/čka urobia prvý krok. Na to, aby sa to stalo musia byť relevantné profesie schopné rozoznať signály a vedieť ako intervenovať.

Tréningový program, ktorý vytvorili zakladateľky tejto siete je krátky a poskytuje poznatky o PTSP u žien ako o dôsledku prežitého násilia vychádzajúce z praxe. Na to, aby ste dokázali zasiahnuť a pomôcť ženám nie je nutné, aby sa z vás stali odborníci a odborníčky na PTSP. Príčiny, ktoré spôsobujú symptómy však dokáže rozpoznať iba trénované oko.

Tréningové materiály sú k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Boli úspešne otestované a zhodnotené z hľadiska efektivity a dlhodobej účinnosti zakladateľkami siete. Dnes sa tieto materiály používajú celkom v 26 členských krajinách EÚ.

Viac o histórii tréningových programov >>>>>

Viac o tréningových programoch >>>>>>