JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Cieľové skupiny a obsah

Zámerom tréningových modulov je scitlivieť cieľové skupiny na možnosť traumatizácie ako dôsledku sexualizovaného násilia a poskytnúť účastníkom a účastníčkam istotu v práci s ľuďmi zasiahnutými traumou.

Cieľové skupiny

Tréning je navrhnutý tak, aby oslovil všetky profesijné skupiny, ktoré potenciálne prichádzajú do kontaktu s traumatizovanými ženami a dievčatami, akými sú najmä poradenské pracovníčky a pracovníci v centrách poskytujúcich psychosociálnu pomoc a podporu, sociálne pracovníčky a pracovníci, učiteľky a učitelia, lekárky a lekári a zdravotnícky personál.

Tréningové moduly ponúkajú užitočné nástroje na prácu s traumatizovanými ženami aj pre políciu a právnické profesie. Okrem toho, môžu politikom a političkám poskytnúť cenné informácie o tom ako zlepšiť situáciu v oblasti zdravotnej starostlivosti implementáciou inštitucionálnych zmien.

Rozloženie konceptu tréningu do modulov podporuje jeho prispôsobenie rôznym podporným štruktúram v členských krajinách EÚ a tiež ich príslušným profesijným skupinám.

Obsah tréningu

Tréningové moduly obsahujú základné poznatky, poskytujú poradenské zručnosti a právne minimum v súvislosti s traumatizáciou, napríklad v prípade domáceho násilia, a tiež zahŕňajú spoločenský rozmer rodovo podmieneného násilia.

Témami tréningu sú napríklad: