JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
PTSD ako dôsledok násilia páchaného na ženách

PTSP je reakcia normálneho človeka na abnormálnu situáciu. Výnimočná ohrozenie, alebo zážitok akútneho ohrozenia života môže u takmer hocikoho vyvolať hlbokú beznádej a zúfalstvo. Jediný rozdiel medzi ľuďmi, u ktorých sa rozvinie PTSP a tými, u ktorých sa nerozvinie je to, akým spôsobom je pre nich možné zvládnuť traumatizujúci zážitok. Epidemiologický výskum ukazuje, že približne jedna tretina európskej populácie je aspoň raz v živote konfrontovaná traumatickou udalosťou, ktorá môže viesť k traumatizácii. Napriek tomu, sa komplexné symptómy, ktoré vyžadujú liečbu nerozvinú u každého človeka, ktorý takúto skúsenosť má. V súčasnosti sa predpokladá, že rozvinutie symptómov sa týka približne 20 – 30% prípadov. Existujú isté faktory, ktoré napomáhajú rozvinutiu posttraumatickej stresovej poruchy. Riziko vzniku posttraumatickej stresovej poruchy sa zvyšuje napríklad vtedy, ak človek nedostane dostatočnú podporu hneď po udalosti, ak je v zlom fyzickom stave, ak je jeho sociálno prostredie nepriaznivé, alebo ak k traumatizácii došlo už predtým.

U ľudí, ktorí zažili sexualizované násilie – väčšinou ide o ženy a dievčatá – je vznik posttraumatickej stresovej poruchy zvlášť častý. V týchto prípadoch je prítomný obzvlášť vysoký počet rizikových faktorov. Niekoľko štúdií uvádza predpoklad, že posttraumatická stresová porucha sa vyvinie až v 80% takýchto prípadov. 

Viac o symptómoch PTSP >>>>>

Viac o rizikových faktoroch >>>>>